Privacy Policy

Deze privacy- en cookieverklaring wordt gebruikt voor de websites Modelautoskrant.nl, 3inch.nl en Miniatuurauto.nl (hierna: “Website” of “Websites”). In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij (hierna ook wel: “wij” of “ons”), van bezoekers van de Website (hierna; “je”, “jouw”, “u” of “uw persoonsgegevens”) verwerken wanneer u gebruik maakt van de genoemde Websites.
Met deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit hoe we de over u via de Website verzamelde persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel conform de toepasselijke privacywetgeving.

Wat zijn Cookies?
Onze websites hanteren technieken die het gebruiksgemak verbeteren voor elke bezoeker. Hierdoor gebruiken we de technieken als zijnde cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van onze websites worden meegestuurd en die we opslaan op jouw computer. Bij terugkeer op de websites worden deze cookies herkend. Wij hebben het hier wel over “cookies”, maar in onze definitie van cookies vallen ook: tags, beacons en JavaScripts en deze technieken. Cookies kunnen worden gebruikt door ons zelf of door derde partijen zoals adverteerders bijvoorbeeld.

Het gebruik van cookies is veilig. Met een cookie slaan we niet jouw naam, adres, e-mailadres, of bijvoorbeeld leeftijd op, maar wel je IP-adres, MAC-nummer en/of een andere gegevens van een apparaat dat je gebruikt en mogelijk ook de regio waar je je bevindt. Daarnaast onthouden cookies handig jouw voorkeuren, instellingen (bijvoorbeeld taal) en jouw surfgedrag op onze websites.

Met cookies verbeteren wij het werken van onze websites. De website kan daardoor makkelijk functioneren en jouw helpen waarbij voorkeuren worden ingesteld. Zo kunnen wij op onze websites registreren wat bezoekers doen en beter aan laten sluiten bij jouw wensen.

Wat doen die cookies?
De meeste van onze cookies houden gegevens over surfgedrag bij. Daarmee stellen wij een algemeen profiel op. Met dit profiel wordt de website geoptimaliseerd om gericht te adverteren en ook om fraude tegen te gaan. De gegevens bewaren we enkel zolang als dat nodig is voor de genoemde doeleinden.

Soms worden mediabureaus, advertentienetwerken ingeschakeld en/of gebruiken wij die in combinatie met advertenties. Advertentienetwerken en mediabureaus fungeren als tussenpersoon tussen websitehouders en adverteerders. Omdat elke adverteerder zijn eigen mediabureau gebruikt kunnen deze echter van tijd tot wijzigen. Ook worden er soms nieuwe cookies geplaatst die er eerder nog niet waren.

Voor cookies die door deze derde partijen voor advertentiedoeleinden geplaatst worden, verwijzen wij naar de cookieverklaringen die deze partijen op hun eigen websites hebben staan. Houdt er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Wij kunnen daar geen invloed op uitoefenen.

Functionele Cookies
Functionele cookies helpen ervoor dat de website goed wordt weergegeven. Deze cookies hebben we technisch nodig voor de website en ze onthouden bijvoorbeeld ook persoonlijke voorkeuren zoals een taal, locatie, enzovoort. Maar ze kunnen ook:

 • Instellingen opslaan voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van jouw scherm;
 • Bekijken van jouw browserinstellingen zodat onze website optimaal op jouw beeldscherm wordt weergeven;
 • Controleren misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld mislukte inlogpogingen te registreren;
 • Vragen om inloggegevens op te slaan, zodat jij die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren;
 • Aanvullen van informatie die jij zelf invult op een pagina van een website zodat jij niet steeds al jouw gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
 • Het mogelijk maken om reacties te plaatsen op onze website.

Voor gebruik van functionele cookies is geen toestemming van jou vereist. Deze cookies kunnen ook niet worden uitgeschakeld.

Statistieken
Website statistieken worden bijgehouden met behulp van software. Die statistieken geven onder andere inzicht in het aantal bezoeken en het surfgedrag op onze website. Voor deze metingen worden software en cookies van derden gebruikt. Bijvoorbeeld Google analytics of Statcounter.
Wij gebruiken cookies voor:

 • Het aantal bezoekers op onze website;
 • Hoelang elke bezoeker doorbrengt op onze website;
 • Zien of er delen van onze site aanpassing behoeven;
 • Het verbeteren van de website.

Social Media
Sommige cookies, zoals social media cookies, zorgen ervoor dat artikelen, afbeeldingen en/of video’s van de website gedeeld kunnen worden met andere websites. Voor cookies hiervoor verwijzen wij naar de privacyverklaring van de betreffende partij. ook hier geldt : deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen en daar hebben wij geen invloed op.

Advertenties
Op de websites kunnen we advertenties laten zien op bepaalde plekken. Deze advertenties voorzien ons van inkomsten.
Hierdoor kun jij onze websites blijven bezoeken en zo kunnen we de websites gratis blijven aanbieden. De advertenties (of videoboodschappen) maken gebruik van verschillende soorten cookies. Deze advertenties worden door ons of door derden op onze website geplaatst.

Advertentiecookies maken het onder meer mogelijk dat:

 • er een advertentie wordt vertoond;
 • er kan worden bijgehouden welke advertenties jij al hebt gezien;
 • het aantal bezoekers die op de advertentie klikken an worden geregistreerd;
 • er informatie wordt verzameld over of de advertentie aanslaat.

Ook zonder deze cookies zal jij overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. Er kunnen ook advertenties vertoond worden die géén gebruik maken van cookies. Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld aangepast zijn aan de inhoud van de website.

Gedrag
Ons doel is om bezoekers van onze websites te voorzien van informatie.
We gebruiken cookies die ons meer inzage geven in wie onze bezoekers zijn zodat we de inhoud van de websites kunnen verbeteren.

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan kun je nog steeds advertenties zien. De advertenties zijn dan algemener van aard en sluiten niet meer aan bij jouw interesses.

Delen van persoonsgegevens?
Mogelijk derde partijen die cookies plaatsen op onze websites zijn allen gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). In een aantal gevallen worden jouw persoonsgegevens doorgegeven aan deze, maar ook aan andere partijen buiten de EER. is dit het geval dan zal hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden.

Ook behouden wij ons het recht voor jouw persoonsgegevens te verstrekken wanneer dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.

Hoe kan ik cookies verwijderen?
Jij kunt zelf een beslissing nemen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wil dat jouw browser jou op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Dit kun je doen door de instellingen in jouw browser aan te passen. Dit is per browser verschillend. Als jij geen cookies meer accepteert, kunnen wij niet garanderen dat de website het volledig doet. Als je cookies weigert heeft ook niet tot gevolg dat er geen advertenties meer getoond worden.

Actief verstrekte gegevens
Onze websites verzamelen en verwerken naast cookies ook gegevens die je actief aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld als je een contactformulier aan ons verstuurt of een email bericht:

 • naam;
 • geboortedatum;
 • contactgegevens;
 • persoonsgegevens die je kunt invullen als je een account aanmaakt (voor het aanmaken van een Account zijn deze gegevens echter niet allemaal verplicht);
 • overige persoonsgegevens die je kunt invullen als je een formulier invult;
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die je op een website plaatst;
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via onze websites worden uitgewisseld;

Ben je jonger dan 16 jaar?
Als je jonger bent dan 16 jaar mag je zonder toestemming van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger geen persoonsgegevens aan ons verstrekken.

Beveiliging
Wij hebben maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Je gegevens worden gebruikt om je bijvoorbeeld te beantwoorden.

Bewaartermijn
Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen.

Nieuwsbrief
Je kunt je via deze website opgeven om nieuws van ons te ontvangen. Hiervoor gebruiken wij jouw naam en e-mailadres. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van jouw toestemming zoals neergelegd in artikel 6(a) AVG. Jij mag te allen tijde jouw toestemming intrekken. Dit kan via de link in de nieuwsbrief of door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Deze bepaling is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien je ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij je geen nieuwsbrief sturen.

Welke rechten heb ik?
Jij hebt het recht ons te verzoeken om:

 • inzage te geven in jouw persoonsgegevens;
 • deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerkingen van jouw persoonsgegevens;
 • jouw persoonsgegevens te beperken; en/of
 • om jouw persoonsgegevens door te geven aan een derde.

Wat betreft inzage, verwijdering of correctie van je persoonsgegevens, dit kun je voor het grootste deel zelf doen via je profielpagina op deze site (indien je een geregistreerde gebruiker bent). In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek indienen. Wij zullen je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van jouw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen je in dat geval informeren.

Jij hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor zover we toestemming nodig hebben om de cookies te plaatsen, ben je niet verplicht op grond van de wet of contractueel om deze toestemming te geven. Dit is ook geen noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Aanpassing cookieverklaring
Wij passen deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd aan. Wij wijzigen deze privacy- en cookieverklaring zonder waarschuwing vooraf. We raden jou aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen voor de laatste versie op deze pagina.

Contact
Voor vragen naar aanleiding van deze privacy- en cookieverklaring of als je een klacht wilt uiten of verzoek wilt indienen, dan horen wij dit graag. Je kunt contact opnemen via hallo (@) modelauokrant.nl of per post:

Palland media
Eperweg 39
8084HB ’t Harde
(geen bezoekadres)